Muziek

De beheerder van deze site is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de inhoud van het aanbod (zie disclaimer).

Raccolta, muziek in elke school

Tineke Vos

Postadres

Bonte Specht 20

Telefoon

06-24273758

Website

http://www.raccolta.nl

Discipline

Muziekprojecten & workshops en teamtrainingen muziek

Aanbod

Van losse muziekworkshops tot een jaarcursus muziek met een doorlopende leerlijn. Deskundgheidsbevordering leerkrachten

Onderwijs type
  • PO
Lesvorm

Groep

Soort activiteit
  • lessenserie
  • workshop
Opleiding(en)

Docent Muziek, PO afgerond

Groepsgrootte

Ik heb ervaring met lesgeven aan grote groepen

Doelgroep

Alle leeftijden

Muziekprogramma’s op maat:
Korte workshops binnen- en buitenschools naar aanleiding van een thema zoals feest, techniek, beroepen, taal e.d.
Langere projecten met doorlopende leerlijn als invulling van uw cultuurbeleidsplan.

Diverse muziekworkshops:
Voor elke leeftijdsgroep zijn projecten speciaal ontwikkeld aansluitend aan de belevingswereld van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld: De Muziekmachine, Boomwhackers, Reis om de Wereld of workshops naar aanleiding van een boek.  Zie voor een compleet overzicht de website: www.raccolta.nl.

Deskundigheidsbevordering:
Team- en individuele trainingen ter ondersteuning van leerkrachten.
Hierbij komt o.a. aan bod: Informatie over diverse nieuwe muziekmethoden, het aanleren van nieuwe liedjes en het gebruik van instrumenten in de klas. Nu zelf aanleren, morgen in de groep!

Er word gewerkt met de kerndoelen van de SLO, de projecten sluiten aan bij de regeling Impuls Muziekonderwijs en de doelen van de CmK-regeling.